Dienesmindes Venner Hvem er vi? Foreningen Dienesmindes Venner har ca. 275 medlemmer, som støtter eksempelvis med penge, sortering af effekter, chaufførarbejde o.s.v. Alle arbejder frivilligt, uden løn. Hvordan hjælper vi? Vi indsamler ting som er i overskud i det danske samfund: tøj, sko, skoletavler, hospitalsudstyr, handicaphjælpemidler, møbler - alt, der er i orden og kan anvendes igen. Transporten sker i foreningens lastbil, som kører 15 - 20 gange årligt. Penge til transport søger vi fra fonde, sponsorer m.v. Hvem hjælper vi? Børn, handicappede og fattige i Østeuropa, fortrinsvis i Hviderusland, men også Litauen, Letland, Polen og Armenien er blandt modtagerlandene. Hjælpen fordeles af frivillige organisationer på stedet. Vil du hjælpe? Kontakt foreningen for medlemsskab (kr. 300 pr. år pr. person) Medlemskab er ikke nødvendigt for at hjælpe. Spar Nord, Reg. nr. 9873 - konto nr. 2655 727674 FOR INDLEVERING OG AFHENTNING AF EFFEKTER, KONTAKT SUSANNE PRIESS, 4296 9700 Ajourført d. 15-9-2020 FLYERS med info om foreningen som PDF Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på       Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive           Søndag den 19. april 2020 kl. 14.00  Dagsorden:a Valg af dirigent. Valg af 2 stemmetællere. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 Forelæggelse af budget med forslag til kontingent for 2020. Indkomne forslag. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørgen Lauridsen Ingolf Larsen Susanne Priess Søren Jørgensen Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Valg af revisor Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi gør opmærksom på, at kun medlemmer, der har betalt kontingent senest ved generalforsamlings begyndelse, har stemmeret.                                            Med venlig hilsen                                               Bestyrelsen