Dienesmindes Venner Hvem er vi? Foreningen Dienesmindes Venner har ca. 225 medlemmer, som støtter eksempelvis med penge, sortering af effekter, chaufførarbejde o.s.v. Alle arbejder frivilligt, uden løn. Hvordan hjælper vi? Vi indsamler ting som er i overskud i det danske samfund: tøj, sko, skoletavler, hospitalsudstyr, handicaphjælpemidler, møbler - alt, der er i orden og kan anvendes igen. Transporten sker i foreningens lastbil, som kører 15 - 20 gange årligt. Penge til transport søger vi fra fonde, sponsorer m.v. Hvem hjælper vi? Børn, handicappede og fattige i Østeuropa, fortrinsvis i Hviderusland, men også Litauen, Letland, Polen og Armenien er blandt modtagerlandene. Hjælpen fordeles af frivillige organisationer på stedet. Vil du hjælpe? Kontakt foreningen for medlemsskab (kr. 300 pr. år pr. person) Medlemskab er ikke nødvendigt for at hjælpe. Spar Nord, Reg. nr. 9873 - konto nr. 2655 727674 FOR INDLEVERING OG AFHENTNING AF EFFEKTER, KONTAKT SUSANNE PRIESS, 4296 9700 Ajourført d.24-7-2021 FLYERS med info om foreningen som PDF Nekrolog Heine Schmidt Generalforsamling flyttet til søndag d. 3.10.21 Afholdes på Dienesminde, Furvej 41. Foreningen har 30 års jubilæum. Dette markeres ved en lille traktement kl. 12.30 inden generalforsamsamlingen. Af hensyn til indkøb bedes der foretages tilmelding til Susanne på tlf. 4296 9700 senest 26.9