Dienesmindes Venner Regnskab 2020 Årsrapport 2020 som PDF Revisionsprotokollat 2020 som PDF Ledelsens regnskabserklæring som PDF Formandens beretning for året 2020