Dienesmindes Venner Regnskab 2019 Årsrapport 2019 som PDF Revisionsprotokollat 2019 som PDF Ledelsens regnskabserklæring som PDF Formandens beretning for året 2019 Regnskab 2019