Dienesmindes Venner Regnskab 2018 Årsrapport 2018 som PDF Revisionsprotokollat 2018 som PDF Ledelsens regnskabserklæring som PDF Formandens beretning for året 2018 Regnskab 2018