Formandens beretning. Generalforsamling 2018 Bestyrelsen for foreningen Dienesmindes Venner havde set frem til et roligt arbejdsår i 2017 efter det travle jubilæumsår 2016, der bød på mange tiltag, men det viste sig, at 2017 blev et turbolent år for arbejdet med at bringe humanitær hjælp til Østeuropa. Målsætningen for aflevering af den ønskede humanitære hjælp til vore faste modtagere i 2017 var ca. en transport med foreningens lastbil pr. måned. Den målsætning kom desværre ikke til at holde, for vores gamle Scania-lastbil fra 1992 fik alvorlige motorproblemer og brød definitivt sammen efter den ottende transport i september. Heldigvis skete sammenbruddet i Danmark og ikke midt under en transport østpå, men det var alligevel en streg i regningen, da der til stadighed kom gavmilde tilsagn fra gode folk og firmaer om donationer af tøj, konserves, handicapudstyr, møbler og andre hjælpemidler. Uden en lastbil havde vi svært ved at afhente de gode ting, ligesom de planlagte transporter til de trængte områder, der havde anmodet om hjælp, måtte foreløbigt udskydes. Efter sammenbruddet af lastbilen holdt bestyrelsen hastemøde. Der var ikke opsparet økonomi til staks at kunne indkøbe en anden lastbil, men det blev besluttet at udsende brev til medlemmer og andre interesserede om støttebeløb til at kunne købe en anden lastbil. Og hvilken fantastisk opbakning fra medlemmerne! Indenfor 4 – 5 uger indkom der ikke mindre end 115.000 kr. mærket lastbil. Sammen med foreningens kassebeholdning betød det, at der nu var grundlag for at søge efter et brugbart køretøj, og den 21/11-2017 blev der i Odense skrevet handelsaftale på en MAN forvogn årgang 2006. Efter klargøring, skift til større tankkapacitet og påsætning af logo var Dienesminde klar til at køre den første transport med humanitær hjælp til Luninec i Hviderusland sidst i januar 2018. I 2017 blev der således samlet set kørt 8 læs a. ca. 7,5 ton, samt to lejede trækker-trailer læs a. ca.12 ton humanitær hjælp. Sammenlagt gav det ca. 84 ton nødhjælp til modtagerne i de områder østpå, der til stadighed sender anmodning om mere hjælp fra Dienesmindes Venner. Bestyrelsen udtrykker vores største taknemmelighed til alle for den praktiske og økonomiske opbakning, samt for tilliden til, at foreningen atter ville blive i stand til at udføre det vigtige humanitære arbejde. Der skal også udtrykkes en tak til de trofaste folk, der møder op hver tirsdag for at rydde op, sortere og pakke. Det har til tider været udfordrende i en overfyldt lagerhal. Vi håber, at 2018 bliver et godt år for foreningen med mange gode humanitære transporter østpå.                                                                           Leif Korsgaard Andersen Dienesmindes Venner Referat generalforsamling 2018