Dienesmindes Venner Foreningen får mange gode varer at køre til vore modtagere Vores største problem er at skaffe penge nok til transporten. Næsten alle indkomne midler bruges på lastbilens drift - dieselolie og vejafgifter, kun et meget lille andel går til administration. Der er ingen lønningsudgifter i foreningen, alt arbejde er frivilligt.   Foreningens bankkonto: Reg. nr. 9873 konto nr. 2655 72 76 74